Om Jurajour

Formål:
Vi vil udbyde kurser med juridisk indhold overfor fortrinsvis praktikere med fokus på den praktiske tilgang til juridiske problemstillinger.

Vision:
Vi vil være den foretrukne udbyder af kurser på tværs af brancher og arbejdsområder. Juraens verden har indflydelse på mange arbejdsfunktioner, og de juridiske regler kan være vanskelige at håndtere i dagligdagen.
Vi vil bringe forståelsen og anvendelsen af de ofte indviklede juridiske regler ned på jorden og gennemføre kurser med fokus på den praktiske anvendelse af reglerne. Vores undervisere vil have en meget solid teoretisk viden, men især også en stor indsigt i den praktiske verden.

Vores kursusudbud vil altid være med høj faglig kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Målgruppe:
Vores kursusdeltagere vil komme fra alle brancher og fra forskellige afdelinger, herunder juridiske afdelinger samt administrative afdelinger i både offentlige og private organisationer/virksomheder. Det kan skabe en udbytterig dialog i kursusforløbet mellem kursusdeltagere og undervisere til gavn for begge.

Vi vil fortrinsvis udbyde kursus i Nordjylland, hvorfor målgruppen i første omgang er centreret om den nordlige del af Jylland fra Randers til Skagen

Kursusprogrammet bliver sammensat ud fra aktuelle ønsker og problemstillinger, som er ”oppe i tiden”. Vi vil også afholde mere generelle opdateringskurser indenfor udvalgte juridiske emner. Vi ved at det i dagligdagen kan være vanskeligt at holde sig ajour med alle ændringer i reglerne, herunder præciseringer i lovgivning samt administrativ praksis og retspraksis.

Underviserne:
Vores undervisere er omhyggeligt valgt ud fra deres teoretiske kompetencer, undervisningserfaring og praktiske indsigt.
I visse tilfælde vil vi have flere undervisere på samme kursus for på bedst mulige måde at kombinere teori og praksis. Det giver en mere levende dialog på kurset, for vi ved at ensidige foredrag om juridiske problemstillinger kan være vanskelige at kapere.

Kursusbeviser m.v.:
Deltagerne i vores kurser vil ved afslutningen af kursusdagen modtage et kursusbevis.
Efterhånden vil flere brancher – især indenfor rådgivningsområdet – sandsynligvis få obligatoriske efteruddannelseskrav. Vi vil tilstræbe at skræddersy vores kursusudbud, sådan at nuværende og forventede fremtidige efteruddannelseskrav kan opfyldes.
Det vil blive oplyst ved ethvert udbud af et kursus, i hvilket omfang det pågældende kursus opfylder efteruddannelseskrav indenfor de enkelte brancher.

Har du spørgsmål?

Ønsker du vide mere om vores kurser, eller har du bare et spørgsmål?