Kursusoversigt

Alle kurserne er praktisk orienterede og fokuserer på erfaringsudveksling!


Fast ejendom og entrepriseret

Ændringer i Byggeloven - dato endnu ikke fastsat. 

Lejeret   

"Aktuelle boliglejeretlige problemstillinger" Torsdag, den 14. september 2017, fra kl. 09:00 - 12:00 (nærmere info kommer)

"Huslejens beregning og regulering" Torsdag, den 5. oktober 2017, fra kl. 09:00 - 12:00 (nærmere info kommer)

Privatret

Ingen planlagte kurser pt.

Ansættelsesret og HR

Igen planlagte kurser pt.

Erhvervsrådgivning

"Bestyrelsesarbejdet i SMV"  Torsdag den 26. oktober 2017 fra 09:00 - 12:00

 

Bygge- og udbudsret

Ingen planlagte kurser pt.

Skat

Ingen planlagte kurser pt.

Inkasso

Ingen planlagte kurser pt.