Kursusoversigt

Alle kurserne er praktisk orienterede og fokuserer på erfaringsudveksling!


Fast ejendom og entrepriseret

Ingen planlagte kurser pt.

Lejeret   

- Forbrugsmålinger i udlejede ejendomme - torsdag, den 19. april 2018, kl. 08:30 - 10:30.

- Beregning af forbedringstillæg/forbedringsforhøjelse - torsdag, den 7. juni 2018, kl. 09:00 - 12:30. (nærmere info følger)

- Bevis og dokumentation ved behandling af tvister om lejefastsættelse i huslejenævn og boligret - torsdag, den 6. september 2018. (nærmere info følger)

 

Privatret

Ingen planlagte kurser pt.

Ansættelsesret og HR

Ingen planlagte kurser pt.

 

Erhvervsrådgivning

Ingen planlagte kurser pt.

 

Bygge- og udbudsret

Ingen planlagte kurser pt.

Skat

Ingen planlagte kurser pt.

Inkasso

Ingen planlagte kurser pt.