Kursusoversigt

Alle kurserne er praktisk orienterede og fokuserer på erfaringsudveksling!


Fast ejendom og entrepriseret

- AB 18 - de nye aftalevilkår indenfor byggeriet - onsdag, den 28. marts 2018, kl. 09:00 - 12:00.

Lejeret   

- Den gode Erhvervslejekontrakt - onsdag, den 14. marts 2018, kl. 08:30 - 11:00.

- Beregning af forbedringstillæg/forbedringsforhøjelse - torsdag, den 7. juni 2018, kl. 09:00 - 12:30. (nærmere info følger)

- Bevis og dokumentation ved behandling af tvister om lejefastsættelse i huslejenævn og boligret - torsdag, den 6. september 2018. (nærmere info følger)

 

Privatret

Ingen planlagte kurser pt.

Ansættelsesret og HR

- Pligter i opsigelsesperioden og behandling af persondata om medarbejdere - fredag den 2. marts 2018, kl. 08:30 - 11:30.

 

Erhvervsrådgivning

Ingen planlagte kurser pt.

 

Bygge- og udbudsret

Ingen planlagte kurser pt.

Skat

Ingen planlagte kurser pt.

Inkasso

Ingen planlagte kurser pt.