Kursusvilkår

Tilmelding til kurser sker på baggrund af disse vilkår og betingelser.

Tilmelding skal foretages via vores hjemmeside, hvor du under hver kursusbeskrivelse kan tilmelde dig dette kursus. Tilmeldingen er bindende og kan som udgangspunkt ikke refunderes. Tilmeldingen kan dog overdrages til en anden person, såfremt dette meddeles til os senest 4 dage før kursets afholdelse.

Der vil blive fremsendt deltagerliste inden kursets start.

Kursusgebyret skal betales senest 8 dage efter modtagelse af elektronisk faktura. Denne udsendes sammen med kursusbekræftelsen. Overskrides betalingsfristen kan tilmeldingen slettes igen.

Vi forbeholder os at aflyse planlagte kurser, hvor en på forhånd angivet minimumstilmelding ikke opfyldes. I tilfælde af aflysning, vil alle indbetalinger af kursusgebyr blive refunderet.

Der vil ved visse kurser også blive fastsat et maksimum deltagerantal, og her vil tilmelding ske efter ”først til mølle” princippet. Et maksimum deltagerantal fastsættes for at sikre mulighed for en dynamisk dialog på kurset.
Kursusgebyr vil omfatte forplejning i sædvanligt omfang i henhold til udbud på det pågældende kursuscenter. På de fleste kurser vil der være en let frokost inkluderet og i øvrigt frugt, kaffe/the, vand og kage i pauserne.

Kursusmateriale vil blive udleveret på kurset.

Læs vores privatlivsbeskyttelsespolitik her