Lejers død

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved en lejers død?

Advokaterne Linda Giessing, Gry Stikling Hermansen samt Karen-Marie Hovmøller vil fortælle om: 

 • Skifteformer
 • Afdødes ægtefælles/samlevers rettigheder
 • Opsigelse/ophævelse af lejemål
 • Hvornår kan udlejer få adgang til lejemålet
 • Hvad kan udlejer kræver af boet ved boudlæg
 • Hvad kan udlejer stille op med indbo i lejemålet
 • Opmagasinering af indbo i plejeboliger
 • Istandsættelseskrav, anmeldelse heraf
 • Anmeldelse af krav ved proklama
 • Modregning
 • Hvem hæfter for udlejers krav
 • Betalingsrækkefølge
 • Hvornår får udlejer sit tilgodehavende betalt

Afdelingsleder Bettina Jakobsen fra Skifteretten i Aalborg samt kontorfuldmægtig Hanne Kjeldsen fra Skifteretten i Hjørring vil være tilstede og besvare spørgsmål, der vedrører de skifteretlige emner, herunder hvorledes samarbejdet mellem udlejer og Skifteretten kan optimeres.

Læs mere om kurset her...........

Pris og tilmelding

Kursusafgiften er fastsat til kr. 800,00 + moms pr. deltager.

 

Tilmeldingsfristen er mandag den 5. november 2018. 


Kontaktinformation

Virksomhed