Aktuelle boliglejeretlige problemstillinger

Vi afholder kursus 

torsdag, den 22. november 2018, fra kl. 09:00 - 12:30 

omkring Aktuelle boliglejeretlige problemstillinger.

Der vil på kurset være særligt fokus på:

  1. Lejeaftalens indgåelse og indhold.
  2. Ind- og fraflytningssyn og overholdelsen af formalia i forbindelse hermed.
  3. Vedligeholdelsespligt for lejer og udlejer.
  4. Tvister om lejefastsættelse (omkostningsbestemt leje, det lejedes værdi og markedslejen) samt reglerne om forbrugsregnskaber (håndtering af indsigelser, krav til regnskab m.v.)
  5. Udlejers opsigelse og ophævelse af lejeforholdet.

Desuden omtales løbende, hvordan en tvist om de berørte emner vil blive behandlet af Huslejenævnet, f.eks. hvilke oplysninger det kan være nødvendigt at fremskaffe og hvilke kompetencer Huslejenævnet har (eller ikke har) i forskellige typer af sager.

Læs mere om kurset her.

Underviser:
Professor (MSO) Jakob Juul-Sandberg fra Syddansk Universitet.

Sted:
Hovmøller & Thorup Advokatfirma, Strandvejen 4, 1., 9000 Aalborg

Tilmelding:
Fristen for tilmelding er mandag, den 12. november 2018.

Pris:
Deltagergebyret er kr. 1.000,00 + moms, eller i alt kr. 1.250,00 pr. person. Bedes overført til konto: 7450 - 0001194612 med henvisning til kursusnr. 0000123.199 + deltagernavn.


Kontaktinformation

Virksomhed