Bestyrelsesarbejdet i SMV

 - med særligt fokus på ejerledede virksomheder.

Kurset har til formål at give kursusdeltagerne et godt indblik i de grundlæggende regler og forhold for at opnå forståelse for og udbytte i en aktiv bestyrelse med særligt fokus på de udfordringer, som en ejerledet virksomhed og virksomhedsejer stilles overfor og ikke mindst de muligheder, som en aktiv bestyrelse kan give.

Kurset henvender sig til ejere og ledere i SMV´er og andre, som arbejder med / allerede har bestyrelsesarbejde eller måtte ønske at tage bestyrelsesgerningen op.

Kursusformen vil give mulighed for løbende dialog og spørgsmål, idet der lægges vægt på muligheden for sparring og dialog også internt mellem deltagerne.

Kursusindhold:

Kurset indeholder en kort gennemgang af relevant selskabslovgivning og dokumenter. Der vil blive givet eksempler på den selskabsretlige arbejdsfordeling og kompetence. Det selskabsretlige "hierarki" vil blive gennemgået.

Følgende emner vil blive berørt:

  • Selskabslovgivningen
  • Aftaleretlige dokumenter
  • Ejerlederens udfordringer, - hvem har magten?
  • Kommunikation mellem ejerleder og øvrig ledelse
  • Kommunikation med revisor og bank/finansieringskilder
  • Bestyrelsens sammensætning
  • Værdiskabende bestyrelsesarbejde
  • Nøgletal

Læs eventuelt mere HER

Underviser:

Advokat (H), Oluf Hjortlund.
Oluf Hjortlund er advokat og partner hos Hovmøller & Thorup Advokatfirma, og har som mangeårig bestyrelsesformand i ejerledede virksomheder stor erfaring med og praktisk indsigt i bestyrelsesarbejde. Oluf Hjortlund er partner i bestyrelsesnetværket ASNET og formand for Erhvervsorganisationen Ejerlederne. Oluf Hjortlund har undervist på interne kurser hos Vestas og BDO.

Dato og sted:

Kurset afholdes torsdag, den 26. oktober 2017, kl. 9.00 - 12.00 i Havnehuset, Strandvejen 4, 1. sal, 9000 Aalborg.  

Pris:

Kursusafgiften er fastsat til kr. 1.000,00 + moms, eller i alt kr. 1.250,00 pr. person. Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til konto; 7450 - 0001194612 med henvisning til 121597 + deltagernavn.

Tilmeldingsfristen er onsdag, de 18. oktober 2017


Kontaktinformation

Virksomhed